Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Ks. dr Wiesław Mering (58 l.) został biskupem diecezji włocławskiej.

Już w wieku 17 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, skąd po dwóch latach przeniósł się na KUL. Po uzyskaniu magisterium z filozofii wrócił do seminarium. Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem, a następnie podjął studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował także teologię na uniwersytecie w Strasburgu. Po powrocie do Polski był m.in. proboszczem, diecezjalnym duszpasterzem rodzin, a przez ostatnie 11 lat rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Opublikował „Wstęp do filozofii”, skrypt z metafizyki i ponad 200 artykułów naukowych i publicystycznych.

Ponadto

• Minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner został pełnomocnikiem rządu do spraw udziału Polski w odbudowie Iraku.

Waldemar Baszanowski ponownie został prezydentem Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów.

Ludwik Węgrzyn (PSL, starosta bocheński) został prezesem Związku Powiatów Polskich.

Wojciech Markiewicz (b. prezes Radia Kraków) pokonał 26 konkurentów w konkursie na fotel dyrektora teatru w Tarnowie.

• Tylko 5 konkurentów musiał pokonać Zbigniew Rybka w konkursie na dyrektora teatru w Rzeszowie. Był już dyrektorem tej placówki i przeciwko jego nominacji w styczniu br. wystąpiła część zespołu.

Jan Krzysztof Ardanowski (rolnik spod Torunia) został prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Waldemar Siwiński (dotychczas p.o. prezesa) został prezesem Polskiej Agencji Prasowej SA.

Ireneusz Niewiarowski, poseł SKL, po raz trzeci został prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (skupia ono 10 tys.

Polityka 17.2003 (2398) z dnia 26.04.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama