Archiwum Polityki

Lista „500” po raz dziesiąty

W 18 numerze „Polityki” znajdzie się specjalny dodatek – Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw – zawierający informacje o ich wynikach finansowych osiągniętych w 2002 r. Warto podkreślić, że to już dziesiąta Lista 500, najstarszy wysoko ceniony ranking firm, pozwalający śledzić kondycję naszej gospodarki i zmiany, jakie w niej zachodzą. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 28 bm. w siedzibie redakcji. Zapraszamy do lektury.

Polityka 17.2003 (2398) z dnia 26.04.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama