Archiwum Polityki

Polska śródziemnomorska

Na starych planach miast znajduję czasem zaznaczone przerywaną linią projektowane ulice. Podobnie na mapach pojawiają się często obietnice dróg, które ledwie są w budowie. Na mapie, którą można kupić na lotnisku w Salonikach, przez całą Grecję przebiega autostrada łącząca macedońską północ ze stolicą. W trakcie jazdy widać, że to jeszcze obietnica nie do końca spełniona (może więcej niż w połowie). Między odcinkami autostrady ciągnie się mocno zatłoczona szosa podobna do tej, która łączy Poznań z Warszawą (czy na polskich mapach widnieje już trasa wciąż obiecywanej autostrady?

Polityka 16.2003 (2397) z dnia 19.04.2003; Zanussi; s. 113
Reklama