Archiwum Polityki

Ślązacy się skarżą

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wraca do sprawy Związku Ludności Narodowości Śląskiej przeciwko Polsce. Na 2 lipca zaplanowano przesłuchanie stron. Wkrótce potem powinno zapaść ostateczne orzeczenie. W pierwszej instancji Trybunał orzekł, że Polska, odmawiając rejestracji stowarzyszenia Związek Ludności Narodowości Śląskiej, nie naruszyła Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Założyciele Związku odwołali się jednak od tej decyzji. Jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, aż 173 tys.

Polityka 27.2003 (2408) z dnia 05.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 15