Archiwum Polityki

Mowa serca

Na pielgrzymowanie papieża można spojrzeć jak na gigantyczny eksperyment społeczny, potwierdzający wiele tez psychologii. Poza celami eschatologicznymi Jan Paweł II był bowiem równie mocno zaangażowany w tworzenie ładu na Ziemi.

Na jakich podstawach chciał oprzeć ten ład, zachęcając też , by robili to inni? Na podstawach jak najbardziej ziemskich – na naturalnych potrzebach psychicznych człowieka. Dlaczego Jego głos spotykał się z tak powszechnym odzewem? Ponieważ współczesna kultura ignoruje coraz bardziej potrzeby psychiczne człowieka, promując i nagradzając zachowania uniemożliwiające ich zaspokajanie. Na tym negatywnym tle głos Jana Pawła II był głosem odosobnionym: głosem za człowiekiem, a nie – przeciwko niemu.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Społeczeństwo; s. 100
Reklama