Archiwum Polityki

Wyprawy krzyżowe

W artykule Adama Waksmana [„Krzyżem i mieczem”, POLITYKA 19] znalazły się pewne nieścisłości dotyczące wypraw krzyżowych.

1. Ademar de Monteil, biskup Le Puy, nie był wodzem wojsk krucjatowych, towarzyszył wyprawie Piotra Pustelnika i po jej rozbiciu dołączył do I krucjaty. Nie dotarł nigdy do Jerozolimy. Zmarł rok wcześniej w Antiochii. To rzekomo duch biskupa Ademara, który objawił się księdzu Piotrowi Dezyderemu, nakazał krzyżowcom przed ostatecznym szturmem Jerozolimy odbycie postu i procesji na bosaka.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Listy; s. 107
Reklama