Archiwum Polityki

Michałki

W związku z opublikowanym artykułem [„Masa tłusta, sprawa śliska”, POLITYKA 13, dot. wojny spółek cukierniczych – red.] wyjaśniam, że celem działań podjętych przez spółkę Michałek nie było wykorzystanie organów ścigania dla wyrządzenia szkody innym producentom wyrobów cukierniczych, wprowadzanych przez nich do obrotu pod nazwą Michałek, ale zapewnienie przestrzegania prawa i zasad uczciwej konkurencji, jak również ochrona słusznych interesów konsumentów.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Listy; s. 108
Reklama