Archiwum Polityki

Rozczochrana panienka

Sejm znowelizował ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie będzie już odznaki Zasłużony Działacz Kultury, a Zasłużony dla Kultury Polskiej. Stara odznaka ma wątpliwe walory estetyczne i w III RP nie wypada już przyznawać odznaki Działacza. Wybitni twórcy dekorowani będą nowym medalem – Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Na projekt medalu wydano 40 tys. zł. Co roku zawiśnie on na piersiach maksimum 500 osób, na co podatnicy wyłożą 70 tys. zł. Medal w postaci stylizowanego kwiatu o średnicy 4–7 cm będzie bity z tombaku srebrzonego. Wewnętrzną część kwiatowych płatków wypełni błękitna emalia. Środek awersu zajmie nakładka z twarzą kobiety z wieńcem z liści laurowych i napis „Gloria Artis”, a środek rewersu – stylizowany orzeł w koronie i napis „Zasłużony Kulturze”.

Posłom z komisji kultury minister Waldemar Dąbrowski tłumaczył, że rewers i awers odwołują się do złotych okresów sztuki polskiej – epoki stanisławowskiej i Młodej Polski. Nie zgodził się z tym Stanisław Papież (LPR), dla którego „uosobienie przedstawionej na awersie muzy ma bardzo luźny związek z kulturą w klasycznym rozumieniu (...) inspiracja artystyczna jest tutaj niewątpliwie orficka. W świetle najnowszych badań orfizm był jądrem starożytności (...) instrumentarium pogaństwa”. Związkowcy z Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki negatywnie ocenili wygląd medalu z – jak napisali – „podobizną rozczochranej panienki z Kleparza”. Obruszyło to Bronisława Cieślaka (SLD). Zaapelował, aby do kramarek z tego krakowskiego targu „bardzo zasłużonego dla zdrowia mieszkańców” odnosić się z szacunkiem. Poseł Antoni Stryjewski (RKN) domagał się tego, co zwykle, aby na rewersie medalu wpisano także słowo „polskiej”, bo „przecież nie chcemy nagradzać twórców światowych, zasłużonych np.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Fusy plusy i minusy; s. 112
Reklama