Archiwum Polityki

Opinie

Władysław Frasyniuk
szef Partii Demokratycznej,
o przynależności partyjnej premiera:
„– Z moich informacji wynika, a wiem to też od Jerzego Hausnera, że Marek Belka nie jest już w SLD.
W swoim wystąpieniu na kongresie założycielskim premier mówił »My, demokraci« – to oznacza, że jest z nami. Jeśli chodzi o formalne podpisanie deklaracji członkowskiej, to od kilku miesięcy jesteśmy w tej sprawie w małym spisku z premierem”.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Opinie; s. 113
Reklama