Archiwum Polityki

Polska w Unii nielegalnie?

11 maja Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie zgodności z konstytucją traktatu akcesyjnego oraz traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Trybunał rozpatruje trzy połączone wnioski grup posłów, którym przewodzą Jan Łopuszański, Marek Kotlinowski i Antoni Macierewicz.

Posłowie uważają, że niezgodnie z ustawą zasadniczą zastąpiono nadrzędność Konstytucji RP pierwszeństwem prawa wspólnotowego, wbrew ustawie przekazano Unii kompetencje RP, choć mowa jedynie o przekazaniu ich „w niektórych sprawach”, a związanie Polski unijnym prawem oznacza zmianę konstytucyjnego ustroju państwa i jego porządku prawnego, co odbyło się wbrew konstytucyjnej procedurze.

Polityka 19.2005 (2503) z dnia 14.05.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 16