Archiwum Polityki

Loża dyrektorów

Opera Narodowa ma już nowych dyrektorów: naczelnego Sławomira Pietrasa i artystycznego Mariusza Trelińskiego. Nowi szefowie nie wypowiadają się jeszcze o planach. – Na świecie dyrektorzy szykują się do objęcia teatrów przez parę lat, my o nominacji wiemy od tygodnia – mówi Treliński. Deklaruje już jednak wymianę z teatrami światowymi i współpracę z wybitnymi artystami; liczy tu na swoje międzynarodowe kontakty.

Pietras, który kieruje również Teatrem Wielkim w Poznaniu, zapowiada, że choć przez okres przejściowy będzie nadzorował obie sceny, w przyszłości skoncentruje się na Warszawie (Operę Narodową obejmuje po raz drugi, wcześniej kierował nią w latach 1991–94).

Polityka 19.2005 (2503) z dnia 14.05.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 17