Archiwum Polityki

Źle bez Kieresa

18 maja Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zamierza publicznie, z udziałem mediów, przesłuchać dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko prezesa Instytutu – prof. Leona Kieresa oraz byłego rzecznika UOP Leszka Bullera. Jeszcze tego samego dnia poznamy zwycięzcę. 11-osobowe Kolegium musi wybrać kandydata bezwzględną większością głosów. Jeśli żaden nie uzyska wymaganej większości, przewodniczący Kolegium ogłosi nowy konkurs. Choć regulamin nie wspomina o możliwości rezygnacji kandydata przed rozstrzygnięciem – jest to możliwe.

Polityka 19.2005 (2503) z dnia 14.05.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 17