Archiwum Polityki

Ranking katów

Aż 3797 wyroków śmierci wykonano w zeszłym roku na świecie! Według raportu Amnesty International w minionym ćwierćwieczu tylko raz, w 1996 r., wykonano ich więcej – 4272 wyroki. Na sporządzonej liście zdecydowanie przodują Chiny, gdzie aż w 3400 wypadkach zastosowano najwyższy wymiar kary. Dalej znajduje się Iran – 159 egzekucji, potem Wietnam – 64 i USA – 59. W Chinach oraz w Iranie egzekucje wielokrotnie były wykonywane publicznie na stadionach lub placach.

Polityka 19.2005 (2503) z dnia 14.05.2005; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 18