Archiwum Polityki

Życie na kredyt

Pożyczamy coraz więcej, ale ciągle mniej niż mieszkańcy krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jak wyliczył IBnGR, długi gospodarstw domowych nie przekraczają jednej piątej ich dochodów. W Niemczech ten sam wskaźnik jest większy niż 100 proc., a w Danii czy Holandii sięga 200 proc. W krajach rozwiniętych pożyczki hipoteczne to 75–90 proc. całości zadłużenia. Polacy na cele mieszkaniowe przeznaczają tylko 40 proc. zaciągniętych kredytów. Dominują drobniejsze pożyczki przeznaczane na bieżące wydatki, wakacje, naukę, samochód lub remont.

Polityka 17.2005 (2501) z dnia 30.04.2005; Gospodarka; s. 44
Reklama