Archiwum Polityki

Byle nie w sieci

Duchowni reprezentujący siedem Kościołów chrześcijańskich – z wyjątkiem Kościoła rzymskokatolickiego i kalwińskiego – wydali wspólne oświadczenie w sprawie akcji umieszczania w Internecie teczek byłej słowackiej służby bezpieczeństwa. Tę formę lustracji uznano za sprzeczną z zasadą domniemania niewinności i z ósmym przykazaniem: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu”. Ale słowaccy protestanci, prawosławni i starokatolicy dorzucają też argumenty praktyczne.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 16