Archiwum Polityki

Powrót do KRUS?

W ubiegłym roku 60 tys. rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą zostało zmuszonych do ubezpieczania się w ZUS. Policzyli zyski (z dodatkowego zajęcia) oraz straty (wyższe składki na ubezpieczenia) i połowa zlikwidowała uboczną działalność. Rząd, krytykowany za tłumienie aktywności gospodarczej na wsi, szybko zmienił więc zdanie. Teraz chce nowelizować przepisy i dwuzawodowców wpuścić z powrotem do KRUS. Najlepszy moment na prawdziwą reformę systemu ubezpieczenia rolników (pierwsze dopłaty z Unii) i tak już zresztą minął.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Gospodarka; s. 38