Archiwum Polityki

Narodowa przemoc domowa

Prawie co piąty (19 proc.) obywatel przyznaje, że padł w swoim życiu ofiarą przemocy fizycznej. Na ulicy, dyskotece, rzadziej w pracy. Natomiast co ósmy Polak (12 proc.) przyznaje, że przynajmniej raz został uderzony przez swojego partnera. 6 proc. doświadcza regularnej agresji ze strony najbliższych.

Wśród ofiar przeważają kobiety. To właśnie na ich odpowiedziach skupili się ankieterzy z CBOS mając na uwadze, że są one bardziej wyczulone na przemoc rodzinną. Odpowiedzi są przerażające.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Społeczeństwo; s. 76