Archiwum Polityki

Tytuły Kamili

Ze zdziwieniem przeczytałem artykuł Marka Ostrowskiego „Król Karol bez królowej” [POLITYKA 7], w którym autor utrzymuje, iż planowane małżeństwo Księcia Walii i Kamili Parker Bowles będzie morganatyczne. W Zjednoczonym Królestwie nie istniało i nie istnieje pojęcie małżeństwa tego typu. Zgodnie z prawem żona automatycznie przejmuje rangę i tytuły męża. Tak samo będzie w tym przypadku. Podobnie mylna jest informacja przekazana przez autora, że „Kamila nie otrzyma tytułu Księżnej Walii”.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Listy; s. 99