Archiwum Polityki

Krzyżyk niespodziany

Przeczytałem interesujący artykuł Krzysztofa Mroziewicza o symbolach odnoszących się do zbrodniczych ideologii [„Na wazie i na bazie”, POLITYKA 9]. Warto dodać kilka słów o obecności swastyki w kulturze podhalańskiej. Otóż hakenkreuz góralski, zwany również krzyżykiem niespodzianym, różnił się od symbolu hitlerowskiego kierunkiem załamania ramion. Swastyka była znakiem głęboko zakorzenionym w kulturze góralskiej. Umieszczono ją na granitowym głazie, zwanym Kamieniem Karłowicza, ustawionym w miejscu znalezienia ciała wybitnego kompozytora, który zginął 8 lutego 1909 r.

Polityka 13.2005 (2497) z dnia 02.04.2005; Listy; s. 99