Archiwum Polityki

PD®

Miesiąc temu Jerzy Hausner, Tadeusz MazowieckiWładysław Frasyniuk głośno zapowiadali powstanie Partii Demokratycznej. Nie mogli jednak zarejestrować jej w sądzie, bo dopiero na kwietniowym kongresie ma się w nią przekształcić Unia Wolności. Zwłokę wykorzystało środowisko związane z Młodzieżą Wszechpolską, składając w sądzie wniosek o rejestrację PD, ugrupowania o nazwie Partia Demokratyczna. Sekretarz generalny unitów Andrzej Potocki uważa, że sąd nie powinien wniosku zaakceptować, ponieważ Frasyniuk i Hausner jako pierwsi publicznie ogłosili zamiar stworzenia PD.

Polityka 12.2005 (2496) z dnia 26.03.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 19