Archiwum Polityki

Z Mławy do Warszawy

„Krytyka Polityczna” ogłasza konkurs na tekst dla studentów i absolwentów wyższych uczelni (do 30 roku życia) pochodzących z małych miejscowości. W dowolnej formie (publicystyka, literatura, pamiętnik) opisz, co zostawiłeś/łaś w domu i jak żyjesz teraz. Teksty należy wysyłać do końca marca 2005 r. Najlepsze zostaną nagrodzone:

I nagroda – 5 tys., II – 3 tys., III – 2 tys. zł. Prosimy o podanie miejsca zamieszkania, wieku i wykształcenia. Autorzy mogą zastrzec sobie anonimowość. Teksty (wydruk i dyskietka) opatrzone godłem (dane autora w oddzielnej kopercie) prosimy przesyłać na adres: ul. Stawki 3 m. 20, 00-93 Warszawa.

Wszystkie informacje na www.krytykapolityczna.pl

Polityka 10.2005 (2494) z dnia 12.03.2005; Listy; s. 99
Reklama