Archiwum Polityki

Opinie

Włodzimierz Cimoszewicz
marszałek Sejmu, o przyczynach klęski lewicy:
„– Cóż, nie potrafiliśmy z dostatecznym rygoryzmem przestrzegać pewnych mechanizmów kierowania państwem. Mieliśmy dość specyficzny stosunek do obowiązującego prawa. Nie tolerowaliśmy krytyki. Lewica, co jest błędem wszystkich polskich formacji, po wyborach zaczęła nagradzać stanowiskami ludzi zasłużonych w kampanii, ale często niekompetentnych. Poza tym jest w nas jakiś fatalny genotyp nieumiejętności patrzenia ludziom na ręce. Ja wiem, że zawsze można się na kimś zawieść, ale to może zdarzyć się raz, góra dwa, a nie kilkadziesiąt razy z rzędu. To znaczy, że jest w nas jakaś wada systemowa, coś wewnątrz formacji stoi na głowie”.
(W rozmowie z Witoldem Pustułką, „Dziennik Zachodni”, 25 II)

 

Jarosław Wałęsa

archiwista, o swoim ojcu:
„– Czy Partii Demokratycznej może pomóc to, że jest wspierana przez Lecha Wałęsę?
Na pewno trochę to pomoże, jednak może także zaszkodzić. Wiadomo przecież, że Lech Wałęsa posiada również elektorat negatywny.
A może Lech Wałęsa powinien bardziej aktywnie włączyć się w budowę nowej formacji?
Mam nadzieję, że tego nie zrobi, gdyż oznaczałoby to więcej roboty dla mnie. Jednak mówiąc serio, mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie brał aktywniejszej roli w budowie nowego ugrupowania. To jest już po prostu za nim”.
(W rozmowie z Jackiem Grąziewiczem, „Głos Wybrzeża”, 2 III)

 

Prof. Ryszard Bender

prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, o sporze z abp. Życińskim:
„– Przypominam, bo to zasadnicza różnica, że nie nazywamy się »Katolicki Klub Ingteligencji«.

Polityka 10.2005 (2494) z dnia 12.03.2005; Opinie; s. 105
Reklama