Archiwum Polityki

Salony „Polityki”

W ub. tygodniu odbyły się spotkania w Salonach „Polityki”: w Elblągu z min. Waldemarem Dąbrowskim; w Lublinie z min. Michałem Kleiberem i w Sopocie z prof. Leonem Kieresem – patrz s. 92.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Do i od Redakcji; s. 17