Archiwum Polityki

Lista 500 Polityki

Redakcja „Polityki” przygotowuje XII ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyjątkiem finansów i ubezpieczeń). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 180 mln zł) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem, następujących danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2004 r.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Do i od Redakcji; s. 17