Archiwum Polityki

Groźne rachunki

Na 200 mld zł szacuje się obecnie wartość roszczeń wobec Skarbu Państwa osób, którym po II wojnie bezprawnie odebrano majątki, zabużan, ofiar Holocaustu, represjonowanych w okresie stanu wojennego, a także właścicieli kamienic od dziesięcioleci pozbawionych prawa do swobodnego podnoszenia czynszu. Nawet jeśli nie wszyscy wystąpią o odszkodowania i tylko część wygra wytoczone procesy, to i tak Skarb Państwa może nie udźwignąć tego ciężaru. Ratunkiem dla budżetu mają być nowe ustawy ograniczające wysokość przyznanych, a gwarantowanych przez państwo odszkodowań.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Gospodarka; s. 40