Archiwum Polityki

Politycznie wyalienowani

Większość obywateli nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki funkcjonuje u nas demokracja. W opinii respondentów CBOS jest ona fasadowa, niewydolna i niesprawiedliwa.

Z badań wynika, że jeszcze w 1993 r. mieliśmy 36 proc. zadowolonych z demokracji (52 proc. niezadowolonych), obecnie już tylko 26 proc. jest usatysfakcjonowanych (63 proc. nie). Najlepsze nastroje panowały pod koniec 1996 r., kiedy proporcje były niemal równe (44 do 47 proc.).

Spośród cech określających sytuację społeczną badanych, jedynie dobra kondycja materialna wyraźnie sprzyja zadowoleniu z funkcjonowania demokracji.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Społeczeństwo; s. 78