Archiwum Polityki

Łatwiej o dobre nazwisko

Zapewne już wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zmian imion i nazwisk. Nowością będzie możliwość zmiany nazwiska rodowego nie tylko przez kobietę, ale także przez mężczyznę oraz powrotu do zmienionego imienia lub nazwiska, co będzie m.in. dotyczyć osób, którym w latach 50. przy wydawaniu dowodów osobistych samowolnie zmieniono ich brzmienie lub pisownię. Nadal nie będzie można przybierać swobodnie nazwisk historycznych, chyba że posiada się członków rodziny o tym nazwisku lub jest się powszechnie znanym pod tym nazwiskiem.

Polityka 9.2005 (2493) z dnia 05.03.2005; Fusy plusy i minusy; s. 97