Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr Jarosław Gowin (41 l.) został rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jej założycielem jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Po ukończeniu filozofii na UJ był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i obronił doktorat z nauk politycznych. Jest związany ze środowiskiem „Znaku” i od końca lat 90. redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. W latach 80. działał w ruchu opozycyjnym.

Polityka 12.2003 (2393) z dnia 22.03.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14