Archiwum Polityki

Prezydentowi i premierowi pod rozwagę

Nadszedł czas, aby pomyśleć o utworzeniu nowego rządu

Czy premier Leszek Miller powinien odejść? To pytanie formułują już nie tylko frustraci toczący z premierem swe prywatne wojny, polityczni outsiderzy, nie tylko politycy rozsierdzonego zerwaniem koalicji PSL. To pytanie krąży natarczywie po wszystkich politycznych kuluarach, a nawet po salonach władzy. Na spotkaniu (w piątek, 14 marca) u prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, które miało być pokazem istnienia wspólnego proeuropejskiego frontu, ta sprawa zdominowała całą dyskusję – od Jarosława Kaczyńskiego po Władysława Frasyniuka nikt nie miał wątpliwości, że istnieje problem premiera Leszka Millera i ta kwestia była tak naprawdę najważniejszą z omawianych.

Polityka 12.2003 (2393) z dnia 22.03.2003; Komentarze; s. 16