Archiwum Polityki

Z woli rektorów

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w pełni solidaryzuje się z apelem ludzi mediów dotyczącym poparcia dla postulatu Jacka Żakowskiego, aby Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wybierali rektorzy wyższych uczelni. Uważamy, iż powołana w taki sposób Rada mogłaby zająć się rzeczywistym porządkowaniem rynku medialnego w Polsce, a w szczególności zdefiniowaniem na nowo misji mediów publicznych. (...)

Za zarząd Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych

Prezes Zarządu Piotr Adamski

Polityka 12.2003 (2393) z dnia 22.03.2003; Do i od redakcji; s. 18