Archiwum Polityki

Cytaty

Opinie pani Marioli Racław-Markowskiej przytoczone w moim artykule poświęconym nieślubnym dzieciom [„Pożegnanie z bękartem”, POLITYKA 8 ] pochodzą z książki „Samotne macierzyństwo i polityka społeczna”, opublikowanej przez Instytut Spraw Publicznych.

Barbara Pietkiewicz

Polityka 11.2003 (2392) z dnia 15.03.2003; Listy; s. 40
Reklama