Archiwum Polityki

Dziennikarskie prawo

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi opinii publicznej na kwestię tajemnicy dziennikarskiej, mającą odzwierciedlenie w art. 180 kpk.

Artykuł pióra Stanisława Podemskiego [„Nie ma dyskrecji, nie ma informacji”, POLITYKA 8] w sposób bardzo wnikliwy i wyczerpujący naświetla fundamentalne w demokracji znaczenie prawa do ochrony tajemnicy dziennikarskiej.

Pragnę zwrócić uwagę, iż to właśnie moje poglądy w tej kwestii oraz świadomość obowiązującego prawa sprawiły m.

Polityka 11.2003 (2392) z dnia 15.03.2003; Listy; s. 40
Reklama