Archiwum Polityki

Rozgrywki ligowe

Liga Polskich Rodzin nie chce już, by poseł Bogdan Kopczyński reprezentował klub w komisji śledczej wyjaśniającej sprawę Rywina. Nie chce też posła w samym klubie. – Wykluczyliśmy go miażdżącą przewagą głosów – mówi Roman Giertych, wiceprzewodniczący klubu LPR. Twierdzi, że Kopczyński nazbyt sprzyja SLD, a poza tym jest zmęczony i zbyt zaawansowany wiekowo.

To bezprawie! Odbyło się to z pogwałceniem regulaminu klubu. Zmuszano mnie szantażem psychicznym do rezygnacji – twierdzi poseł Kopczyński, nazywając posiedzenie kolegów sabatem. Poseł domaga się możliwości powrotu do klubu, a następnie chce doprowadzić do wyboru nowego prezydium. – Niech nie zapominają, że nadal jestem zastępcą przewodniczącego Rady Politycznej Ligi i odwołać może mnie tylko zjazd partii – mówi Kopczyński.

Pat trwa. Liga chce usunięcia posła Kopczyńskiego z komisji i zastąpienia go przez Romana Giertycha. Kopczyński ustąpić nie zamierza. Bogdan Kopczyński jest doktorem prawa. Był obrońcą w procesach politycznych, od 1980 r. doradcą „S”. W 1981 r. zwolniono go z Marynarki Wojennej (był komandorem). Poseł OKP w Sejmie kontraktowym. Jest autorem kilku książek, m.in. „Projektowane ustawodawstwo karne przeciwko narodowi polskiemu”, „Jak odrodzić katolickie państwo polskie – fronty walki”.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama