Archiwum Polityki

Dziewiąty zastępca

Prof. Andrzej Sopoćko (55 l.) obejmując stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów został zarazem jednym z dziewięciu zastępców ministra Grzegorza Kołodki w tym resorcie. Sopoćko był już zastępcą prof. Kołodki, kiedy ten kierował Instytutem Finansów.

Sam jest absolwentem SGPiS, specjalistą w zakresie finansów i rynków kapitałowych. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania UW oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. W pierwszej połowie lat 90. był członkiem Rady Giełdy, a potem sędzią Sądu Giełdowego. W 1995 r., za rządów premiera W. Pawlaka, został prezesem Urzędu Antymonopolowego (potem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Po odejściu w początku 1998 r. z UOKiK został doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego. Nazwisko Sopoćki przewijało się potem w „gabinecie cieni” SLD (szef zespołu budżetu i finansów). Po wygraniu wyborów w 2001 r. przez SLD-UP został głównym doradcą premiera L. Millera. Był jednym z trójki kandydatów (pozostali to G. Kołodko i J. Hausner) na stanowisko ministra finansów po ustąpieniu z tego stanowiska prof. Marka Belki. W kręgach ekonomicznych uważany za zwolennika interwencjonizmu państwa w gospodarce i zaliczany do grona krytyków polityki prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Był członkiem rady nadzorczej Banku Handlowego, a obecnie przewodniczy RN Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama