Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Elżbieta Rutkowska (54 l.) została wojewodą opolskim.

Po ukończeniu inżynierii chemicznej w Politechnice Łódzkiej do 1989 r. pracowała naukowo w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu (tu 25 patentów). Wtedy zasiadała też przez dwie kadencje w Sejmie jako poseł PZPR. Następnie pracowała w Zakładach Azotowych Kędzie-rzyn SA (m.in. w Biurze Rozwoju i w Biurze Zarządu, gdzie przygotowywała i doprowadziła do zawarcia układu sądowego z 1410 wierzycielami swojej firmy). W l. 1993–98 prowadziła również prywatną firmę. W ostatnich latach była członkiem rad nadzorczych kilku spółek. Członek SLD. Jesienią 2001 r. nie zdobyła mandatu w wyborach do Sejmu i wtedy otrzymała nominację na wicewojewodę opolskiego.

Jest wdową. Ma dwie córki. Hobby: literatura współczesna, turystyka, narty i brydż.

Maria Margarida de Araujo de Figueiredo

(56 l.) została ambasadorem Portugalii w Polsce.

Absolwentka Uniwersytetu w Porto. W służbie zagranicznej od blisko 30 lat. Była m.in. szefową wydziału ds. konsularnych i administracji finansowej oraz majątkowej MSZ, doradcą dyplomatycznym przewodniczącego parlamentu Republiki Portugalskiej, radcą misji stałej Portugalii przy UE, gdzie odpowiadała za negocjacje akcesyjne Austrii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Od 1998 r. zastępca stałego przedstawiciela Portugalii przy UE.

Rozwiedziona, dwoje dzieci.

Ponadto

• Rezygnacje ze stanowisk złożyli Zdzisław Siewierski (wojewoda podkarpacki) i Ewa Olszewska (marszałek województwa opolskiego).

• Premier odwołał Józefa Woźniakowskiego ze stanowiska prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i powołał na podsekretarza stanu w resorcie skarbu.

• Joanna Skrzydlewska, współwłaścicielka największej firmy pogrzebowej w Łodzi, została wicedyrektorem wydziału promocji, rozwoju przedsiębiorczości i miejsc pracy Urzędu Miasta.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama