Archiwum Polityki

Psychotropy dla młodzieży

W specjalistycznym czasopiśmie amerykańskim „Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine’’ opublikowano wyniki badań wśród 900 tys. młodych mieszkańców dwóch niewymienionych z nazwy stanów USA. Wskazują one, że w okresie od 1987 do 1996 r. gwałtownie wzrosła liczba przepisywanych młodzieży środków stymulujących, antydepresyjnych i pokrewnych. Młodocianym wypisuje się mniej więcej tyle samo leków psychiatrycznych, ile dorosłym. Psychiatra Michael Jellinek nie wyklucza, że kryje się za tym działalność promocyjna firm farmaceutycznych zachęcających lekarzy do wypisywania recept na ich wyroby w zamian za korzyści materialne uzyskiwane od producentów.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 15
Reklama