Archiwum Polityki

Lista 500 „Polityki”

Po raz dziesiąty redakcja „Polityki” przygotowuje ranking największych polskich firm ze wszystkich sektorów gospodarki. W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych przedsiębiorstw o przesyłanie faksem lub e-mailem danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto i zatrudnienie, lub kopii sprawozdań GUS F-01 za 2002 r., w terminie do 21 marca br. Z góry dziękujemy i liczymy na współpracę.

Polityka, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 6, tel: 451-60-65, fax 451-61-80, email: lista500@polityka.com.pl

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama