Archiwum Polityki

Cudze wojny, nasze wojny

Jak często zdarzało się w historii, by Polacy walczyli pod obcymi sztandarami, obcym dowództwem lub zgoła o nie swoje sprawy? Wyodrębnić trzeba co najmniej pięć kategorii.

1 Wojska polskie walczące na obcych frontach, niekiedy w celach bezpośrednio ojczyzny niedotyczących, na mocy układów politycznych lub z powodów ideologicznych. Wymienić by można tutaj rycerzy małopolskich towarzyszących Władysławowi III pod Warną, odsiecz wiedeńską Jana III, ale również np. udział wojsk polskich w dynastycznych rozgrywkach Jagiellonów, do których trudno nie zaliczyć choćby wyprawy mołdawskiej 1497 r. Jana Olbrachta, mającej na celu przede wszystkim osadzenie na tronie w Jassach królewicza Zygmunta.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Historia; s. 64
Reklama