Archiwum Polityki

Sierotki senatora

W rubryce „Fusy, plusy i minusy” [POLITYKA 5] autor pisze, że budżet kancelarii Senatu jest o 30 mln zł wyższy niż Instytutu Pamięci Narodowej. Informuję, że w ustawie budżetowej na 2003 r. wydatki na utrzymanie Senatu zaplanowano w wysokości 70 mln 801 tys. zł, zaś IPN – 85 mln 122 zł. Senat dysponuje jeszcze kwotą 46 mln 265 tys. zł. Pieniądze te – zgodnie z ustawą budżetową – są przeznaczone na pomoc dla Polonii.

Kancelaria Senatu

wicedyrektor Zdzisław Iwanicki

 

Od autora:

Porównując budżety IPN oraz Senatu nie analizowałem przeznaczenia poszczególnych kwot. Faktem jest, że senacki budżet jest o ponad 30 mln wyższy niż IPN. Szczęśliwie korzysta na tym i Polonia.

Adam Grzeszak

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Listy; s. 67
Reklama