Archiwum Polityki

Władza bez wiedzy

Prof. Wnuk-Lipiński jest politologiem i nie zauważył, że demokracja nie dzieli społeczeństwa na wykształconych i nieuków tylko na jednostki [Fusy, plusy i minusy, dot. wyższego wykształcenia urzędników państwowych, POLITYKA 3]. Skoro municypalne wybory w Polsce są powszechne, to wszyscy bez względu na wykształcenie mają prawo zgłosić swoje kandydatury, dotyczy to także Sejmu i Senatu. Zgadzam się, że na najwyższe stanowiska czy to w rządzie, czy w Sejmie i Senacie wymóg wykształcenia wyższego musi być zachowany (.

Polityka 9.2003 (2390) z dnia 01.03.2003; Listy; s. 85
Reklama