Archiwum Polityki

Waga pamięci

Kiedy ustanawialiśmy Nagrody Historyczne „Polityki” – a był to rok 1959 – podkreślaliśmy z emfazą, że mają to być nagrody z najnowszej historii Polski, a więc, w zasadzie, chodziło o nagradzanie prac dotyczących XX w., ewentualnie – epoki popowstaniowej. Jest rzeczą zrozumiałą, że z upływem czasu nabieramy dystansu do wydarzeń, których byliśmy świadkami. Tak więc wydarzenia bieżące i procesy, które – już za naszych czasów – były polityką sensu stricto, dziś stają się niczym innym niż historią.

Polityka 51.2004 (2483) z dnia 18.12.2004; Historia; s. 75
Reklama