Archiwum Polityki

Niezbędna terapia

Artykuł Pawła Walewskiego [„Posiłek dożylny”, POLITYKA 47, na temat leczenia żywieniowego] poruszył bardzo ważny społecznie problem dotyczący chorych przewlekle. Polska należy do nielicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których problem żywienia dożylnego w domu został – w granicach obecnie istniejących możliwości – rozwiązany. Nadal jednak nie jest rozwiązany problem leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, który ze względu na swoją skalę jest trudniejszy i kosztowniejszy.

Polityka 51.2004 (2483) z dnia 18.12.2004; Listy; s. 93
Reklama