Archiwum Polityki

Życzenia polityczne

Mniej wiary w państwo, więcej w ludzi!

Z noworocznych życzeń, których sobie naskładaliśmy, najważniejsze są te najbardziej oczywiste i rutynowe: zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy... W tym roku, choćby w obfitej sylwestrowej poczcie esemesowej, krążyło jednak sporo życzeń, aluzji lub zgoła żartów politycznych. Cóż, daje się odczuć  – że zacytuję jedno z piękniejszych słów, odkrytych przez nową ekipę – nastrój „wzmożenia” politycznego.

 Cały ubiegły rok zszedł nam na kampanii wyborczej, ale co wybraliśmy, do dziś nie jest jasne; wiemy tylko kogo.

Polityka 1.2006 (2536) z dnia 07.01.2006; Komentarze; s. 22