Archiwum Polityki

Sfałszowane rachunki

Na trzy miesiące przed wyborami uwagę publiczności zaprzątają osobliwe pytania.

Czy ojciec Hejmo był świadomym współpracownikiem SB? Czy generał Jaruzelski był w latach 40. wywiadowcą Informacji Wojskowej? Czy Marek Belka, wyjeżdżając za granicę przed 20 laty, zgodził się na spotkanie z pracownikami kontrwywiadu? Czy w przekazanej posłom teczce Aleksandra Kwaśniewskiego są dowody, że kontaktował się z funkcjonariuszami służb specjalnych PRL? Czy w tej sytuacji Wałęsa powinien zapraszać Kwaśniewskiego na imieniny? I tak dalej. No dobrze, dorzućmy więc jeszcze jedno pytanie: gdzie tu jest problem i na czym on polega?

Polityka 24.2005 (2508) z dnia 18.06.2005; Temat Tygodnia; s. 21