Archiwum Polityki

Archipelag GUIN

Sala na 50 osób zastawiona piętrowymi pryczami, 2 m kw. na osobę, prawo do posiadania i wydania co miesiąc około 200 dol., czyli równowartości trzech płac minimalnych, dziesięć widzeń i sześć rozmów telefonicznych rocznie. Tak będzie wyglądał teraz świat miliardera Michaiła Chodorkowskiego. Moskiewski sąd skazał go na 9 lat kolonii poprawczej, bo tak dziś oficjalnie nazywają się w Rosji łagry.

Kolonia poprawcza, zona, obóz, łagier – to filar rosyjskiego systemu penitencjarnego. Przez 70 lat istnienia Związku Radzieckiego przez te obozy przeszło ponad 70 mln ludzi. Każdy w Rosji wie jak wygląda zona, nie ma rodziny, z której ktoś kiedyś nie został skazany. Rosyjskie Gławnoje Uprawlienie Ispołnienija Nakazanii GUIN, czyli Główny Zarząd Wykonania Kar, to tylko cień swojego sowieckiego poprzednika GUŁagu, ale i tak jest drugą co do wielkości machiną penitencjarną na świecie.

Polityka 24.2005 (2508) z dnia 18.06.2005; Świat; s. 50