Archiwum Polityki

Mamy prawo wiedzieć

Niekompetentni i niegrzeczni urzędnicy oraz ogólna biurowa bezradność i niewiedza są poważną przyczyną irytacji Polaków, wymienianą w międzynarodowym badaniu Readers Digest. Od września ubiegłego roku Grupa Wydawnicza Polskapresse (wydaje osiem dzienników regionalnych: „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Dziennik Bałtycki”, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, „Dziennik Zachodni”, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”, „Gazeta Krakowska”) prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną na temat dostępu do informacji publicznej. Akcja „Masz prawo wiedzieć” ma na celu poinformowanie obywateli o ich prawie dostępu do informacji publicznej, pokazanie, jak z tego prawa korzystać, oraz wpływanie na urzędników, aby udostępniali żądane informacje. Impulsem do podjęcia akcji była Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która weszła w życie 6 września 2001 r. Zapewnia ona obywatelom prawo domagania się od urzędów lub osób publicznych każdej informacji o charakterze publicznym. Instytucja, do której zwraca się wnioskodawca, musi odpowiedzieć, czy ma żądaną informację, a jeśli tak – udostępnić ją. Większość z obywateli nie wie, że przysługuje im takie prawo, chociaż ustawa funkcjonuje już trzy lata. Co więcej, często sami urzędnicy nie wiedzą, że muszą informować, albo łamią to prawo.

W ramach akcji dzienniki promują przyjazne urzędy,

publikowane są też czarne listy instytucji i urzędów, które nie respektują naszego prawa do informacji. Z dotychczasowego przebiegu akcji wynika, że dla obywateli szczególnie ważne jest prawo uzyskiwania od lekarzy informacji o przebiegu leczenia podczas pobytu w szpitalu, prawo do legitymowania policjantów, wgląd w plany inwestycji w rejonie zamieszkania, także w listy członków legalnych i finansowanych z budżetu państwa partii.

Polityka 27.2005 (2511) z dnia 09.07.2005; Społeczeństwo; s. 74
Reklama