Archiwum Polityki

Dlaczego pogwałcono wolę ludności Zachodniej Białorusi?

W związku z bardzo interesującym artykułem Piotra Łossowskiego „Stalin nad Bałtykiem” [POLITYKA 22] należałoby zadać obecnym rosyjskim mężom stanu pytanie, którego dotąd, o ile mi wiadomo, nikt nie postawił. 22 października 1939 r. odbyły się na tzw. Zachodniej Białorusi wybory do Zgromadzenia Ludowego, w których wzięło ponoć udział aż 96,7 proc. wyborców. Następnie obradujące w Białymstoku Zgromadzenie zwróciło się do Józefa Stalina z jednomyślną prośbą o przyłączenie tejże Białorusi do ZSRR, na co Kreml wyraził zgodę. W lipcu 1944 r. wszakże Białostocczyzna została od Związku Radzieckiego odłączona i z wyraźnym pogwałceniem woli Zgromadzenia Ludowego wcielona do Polski.

W tej sytuacji możliwa jest tylko jedna z dwóch odpowiedzi: albo uznamy wybory z października 1939 r. za sfałszowane i tym samym nieważne, albo też ZSRR pogwałcił w 1944 r. prawo ludności Białostocczyzny do samostanowienia o sobie. Tertium non datur. Notabene w podręcznikach historii używanych w szkołach radzieckich teren Białostocczyzny bywał zakreskowany, a w objaśnieniach podawano, iż Związek Radziecki odstąpił ten region Polsce w sierpniu 1945 r.

Janusz Tazbir,

Warszawa

Polityka 27.2005 (2511) z dnia 09.07.2005; Listy; s. 96
Reklama