Archiwum Polityki

Godnie o godle

Dlaczego w pomieszczeniach zajmowanych przez kadrę kierowniczą brak jest symboli państwowych w postaci godła? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za gospodarowanie symbolami państwowymi? Czy zakres jej obowiązków obejmuje właściwe rozmieszczanie godła i flagi, wymianę zużytych, terminowe wywieszanie flag, zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich GODNEGO (podk. red.) zniszczenia? Czy te osoby sporządzają okresowe sprawozdania z wykonywanych obowiązków? Pismo z takimi m.

Polityka 4.2006 (2539) z dnia 28.01.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16