Archiwum Polityki

Nie był w SB

W artykule Piotra Pytlakowskiego [„Ściganie w organach”, POLITYKA 2], dotyczącym m.in. zmian kadrowych na stanowiskach komendantów wojewódzkich policji, znalazła się nieprawdziwa informacja dotycząca drogi służbowej komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie – insp. Zdzisława Gazdy. Otóż komendant wojewódzki policji w Olsztynie Zdzisław Gazda nigdy w przeszłości w swojej karierze zawodowej nie był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa.

Polityka 4.2006 (2539) z dnia 28.01.2006; Listy; s. 90