Archiwum Polityki

Kto nas uzdrowi

Opinie o opiece zdrowotnej w naszym kraju są negatywne i utrzymują się od lat na stałym poziomie. Według CBOS, tak jak przed rokiem, niemal trzy piąte Polaków (59 proc.) jest z niej niezadowolonych, a tylko nieco ponad jedna piąta (22 proc.) wyraża zadowolenie. Prawie co szósty respondent ma opinię ambiwalentną. Niezadowoleni są raczej lepiej wykształceni respondenci, mieszkańcy wielkich miast oraz ci, którzy swoją sytuację materialną oceniają jako złą. Wśród zadowolonych są rolnicy, ale też inteligencja i kadra kierownicza.

Polityka 5.2006 (2540) z dnia 04.02.2006; Społeczeństwo; s. 74
Reklama